Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání kritických ohlasů Nerudovy a Hálkovy poezie
Název práce v češtině: Srovnání kritických ohlasů Nerudovy a Hálkovy poezie
Název v anglickém jazyce: Confrontation of critical receptions of Neruda´s and Halek´s poetry
Klíčová slova: Poezie 2. poloviny 19. století, májovci, Neruda, Hálek, kritický ohlas
Klíčová slova anglicky: Poetry of the 2nd half of the 19th century, The May generation, Neruda, Hálek, critical reception
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2011
Datum zadání: 23.12.2011
Datum a čas obhajoby: 10.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK