Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace amatérských hudebníků z pohledu sbormistra
Název práce v češtině: Motivace amatérských hudebníků z pohledu sbormistra
Název v anglickém jazyce: The motivation of non-professional musicians from the conductor's perspective
Klíčová slova: motivace, zájmové vzdělávání, sbormistr, hudba, amaterský hudebník
Klíčová slova anglicky: motivation, conductor, music, liberal education, amateur musician
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Froněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2011
Datum zadání: 28.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- úvod
- pojmy (amatérský hudebník, sbormistr)
- motivace (obecně, k hudbě)
- zájmové vzdělávání v hudbě
- role sbormistra (především psychologická rovina jeho práce)
- výzkumné šetření (pohledy sbormistrů)
- závěr
Seznam odborné literatury
KEMP, Anthony E. The musical temperamnet: psychology and personality of musicians Oxford ; New York : Oxford University Press, 1996. 283 s. ISBN 0-19-852363-7.
ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 207 s. ISBN 978-80-7367-551-6.
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování Vyd. 1 Praha : Academia, 1997. 270 s. ISBN 80-200-0592-7.
BOBEK, Milan. Petr Peniška. Práce s lidmi : učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese : s úvodem do filozofie práce s lidmi, systémových věd a psychologie Vyd.1. Brno : NC Publishing, 2008. 286 s. ISBN 978-80-903858-2-5.
GREEN Barry, GALLWEY W.Timothy. The Inner Game of Music. New York : Doubleday & Company, 1986. 248 s. ISBN 0-330-30017-2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK