Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Role supervize v sociální práci
Název práce v češtině: Role supervize v sociální práci
Název v anglickém jazyce: The role of supervision in social work
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2011
Datum zadání: 29.03.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Oponenti: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK