Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molecular detection of invasive fungal disease in immunocompromised patients
Název práce v češtině: Molekulární detekce invazivních mykotických onemocnění u imunokompromitovaných pacientů
Název v anglickém jazyce: Molecular detection of invasive fungal disease in immunocompromised patients
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav lékařské biochemie (15-180)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.03.2011
Datum zadání: 27.03.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
  prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK