Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Portrét
Název práce v češtině: Portrét
Název v anglickém jazyce: Portrait
Klíčová slova: identita, výraz, podoba, idealizace
Klíčová slova anglicky: identity, expression, appearance, idealization
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2011
Datum zadání: 25.03.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF-KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. ak. mal. Jaroslav Dvořák
Zásady pro vypracování
Zkoumejte význam portrétu v současném výtvarném umění.
Zhodnoťte význam zobrazování člověka v současné době, jak člověk vnímá svou vlastní podobu a jak ji modifikuje.
Plošnými výtvarnými prostředky realizujte řadu portrétů. Zdůvodněte zvolenou techniku.
Zamyslete se nad pedagogickým využitím portrétu. Navrhněte výtvarnou řadu na téma Portrét.
Seznam odborné literatury
Kol. autorů: Umění po roce 1900. Praha: Slovart 2007
BOCKEMÜHL, M.:Rembrandt. Praha: Slovart 2003
SARMANY – PARSONS, I.: Klimt. Bratislava: Fortuna Print 1992
JOHANNSEN, R. H.: 50 nejvýznamnějších maleb dějin umění. Praha: Slovart 2004
Kol. autorů: Galerie světového malířství, Praha: Rebo 2005
Kol. autorů: Jak rozumět obrazům. Praha: Slovart, 2006
TEISSIG, K.; Techniky kresby. Praha: Artia 1986
ROESELOVÁ, V.: Proudy ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2000
ROESELOVÁ, V.: Linie, barva, tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997
ROESELOVÁ, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996
ROESELOVÁ, V.: Námět ve výtvarné výchově. Praha: Praha: Sarah, 1995
ROESELOVÁ, V.: Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK