Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reflection of Puritanism in the Short Stories of Nathaniel Hawthorne
Název práce v češtině: Obraz puritanismu v povídkách Nathaniela Hawthorna
Název v anglickém jazyce: Reflection of Puritanism in the Short Stories of Nathaniel Hawthorne
Klíčová slova: Nathaniel Hawthorne, puritanismus, puritáni, vina, vztah
Klíčová slova anglicky: Nathaniel Hawthorne, Puritanism, Puritans, sin, relationship
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Josef Grmela, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.07.2013
Datum zadání: 22.11.2013
Datum a čas obhajoby: 17.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
První část této práce se zaměří na Nathaniela Hawthorna jako spisovatele, na vlivy, zdroje a témata, která se ho dotýkala. Důraz je kladen na jeho zájem o puritánskou minulost a historický základ mnoha jeho povídek. Tato část také poskytne základní informace o původu a charakteristice puritanismu a zaměří se na ty situace, které se promítají do Hawthornových povídek.
V druhé části se práce pokusí analyzovat vybrané povídky a soustředí se na to, v jakém světle Hawthorne ukazuje puritány a jak on sám chápe vinu. V závěru je ukázána spojitost mezi těmito dvěma tématy, z čehož vyplývá, proč Hawthorne nebyl vůči puritánům nestranný, a také poukazuje na největší chyby, které dle Hawthorna (nejen jeho) puritánští předkové učinili.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In its first part, this thesis attempts to explore Nathaniel Hawthorne’s influences and sources of writing with an emphasis on his interest in the Puritan past and the historical basis of many of his stories. This part also provides basic information about the origin and characteristic features of Puritanism, focusing on those historical events which influenced Hawthorne’s short stories. In its second part this thesis will attempt to analyse selected short stories with the focus on Hawthorne’s presentation of Puritanism. Partly, it also focuses on Hawthorne’s perception of sin in his stories. As a conclusion, the thesis tries to show the connection between Puritanism and sin and uses this connection to demonstrate why Hawthorne’s judgement of the Puritans was not impartial, and it attempts to define what he saw as the biggest mistake of his (and generally Puritan) ancestors.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK