Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkušenosti pečujících s domácí hospicovou péčí
Název práce v češtině: Zkušenosti pečujících s domácí hospicovou péčí
Název v anglickém jazyce: Experiences of caregivers with home hospice care
Klíčová slova: domácí hospicová péče, paliativní péče, truchlení pozůstalých, podpora pečujících, zkušenosti pečujících
Klíčová slova anglicky: home hospice care, palliative care, grieving of bereaved, support for caregivers, experiences of caregivers
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2011
Datum zadání: 23.03.2011
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK