Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekční systémy pro měření vyzařování vysokoteplotního plazmatu tokamaku COMPASS na bázi rychlých bolometrů a měkkých rentgenových detektorů
Název práce v češtině: Detekční systémy pro měření vyzařování vysokoteplotního plazmatu tokamaku
COMPASS na bázi rychlých bolometrů a měkkých rentgenových detektorů
Název v anglickém jazyce: Detection systems for measurements of high-temperature plasma radiation on the
COMPASS tokamak by fast bolometers and soft X-ray detectors
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2009
Datum zadání: 02.11.2009
Datum a čas obhajoby: 15.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.11.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:02.11.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK