Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kunětická hora v kontextu kulturního a sociálního života
Název práce v češtině: Kunětická hora v kontextu kulturního a sociálního života
Název v anglickém jazyce: Memory Kunětická hora - cultural and social aspects
Klíčová slova: Kunětická hora, Pernštejnové, Diviš Bořek z Miletínka, Muzejní spolek, historie Kunětické hory, architektonický vývoj, T. G. Masaryk
Klíčová slova anglicky: Kunětická hora, the Pernsteins, Diviš Bořek z Miletínka, museum Association, history of Kunětická hora, architectural development, T. G. Masaryk
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2011
Datum zadání: 23.03.2011
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF R 250
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor zpracuje regionálně historickou příručku, která zachytí proměny politické a sociální funkce hradu Kunětická hora. V návaznosti na tyto proměny charakterizuje vývoj hradu jako stavební kulturní památky a propojí jej s kulturní funkcí hradu pro daný region.
Seznam odborné literatury
Vyhledání odpovídající literatury jsou součástí řešení úkolu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK