Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Jedna si jedina moja domovina?" Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945 - 2012
Název práce v češtině: "Jedna si jedina moja domovina?" Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945 - 2012
Název v anglickém jazyce: "Are You the One and Only Homeland I have?" Ethnodemographic Changes in Bosnia and Herzegovina 1945-2012
Klíčová slova: Bosna a Hercegovina, dynamika populačního vývoje Bosňáků, Srbů a Chorvatů, etnické čistky, nucená migrace, utečenci, repatriační úspěšnost, mezietnické soužití
Klíčová slova anglicky: Bosnia and Herzegovina, dynamics of population growth of Bosniaks, Serbs and Croats, ethnic cleansing, forced migrations, refugees, repatriation success rate, interethnic coexistence.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.03.2011
Datum zadání: 22.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.03.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.03.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
  doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK