Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Miloš Sovák
Název práce v češtině: Miloš Sovák
Název v anglickém jazyce: Milos Sovak
Klíčová slova: Miloš Sovák, speciální pedagogika, speciální pedagog, obsahová analýza
Klíčová slova anglicky: Miloš Sovák, special education, special education teacher, content analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2011
Datum zadání: 22.03.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Profesor Miloš Sovák byl významným představitelem české speciální pedagogiky. Svým dílem výrazně ovlivnil vývoj i současnou podobu tohoto oboru. Osobnost profesora Sováka bude přiblížena prostřednictvím čtyř úhlů pohledu: osobní vzpomínky a výpovědí jeho blízkých, kolegů a studentů; informace o jeho publikační a univerzitní činnosti, jeho pojetí speciální pedagogiky, celkový obraz osobnosti profesora Sováka pak dotvoří jeho odkaz v současných speciálně pedagogických učebních textech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Professor Miloš Sovák was an important representative of Czech special education. His work greatly influenced the development and the current form of the field. Personality Professor Sovák will be approached through four perspectives: personal memories and testimonies of his relatives, colleagues and students, and information about its publications and university activities, the concept of special education, the overall picture of the personality of Professor Sovák then finalize his legacy in current special education learning materials.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK