Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Social media metrics
Název práce v češtině: Social media metrics
Název v anglickém jazyce: Social media metrics
Klíčová slova: sociální média, sociální sítě, Web 2.0., monitoring sociálních médií, metriky sociálních médií, Facebook, Twitter,
Klíčová slova anglicky: social media, social networks, web 2.0, social media monitoring, social media metrics, Facebook, Twitter
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Adam Zbiejczuk
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2011
Datum zadání: 31.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude snažit zachytit stav rychle rozvíjející oblasti social media monitoringu se zaměřením na Českou republiku. Práce shrne danou problematiku, aspekty mající vliv na specifické české prostředí a zaměří se na zde dostupné nástroje na sledování sociálních médií.
1. Úvod
2. Social media monitoring.
3. Kdo, pro koho, koho, proč a jak monitoruje sociální média?
4. Nástroje na Social media metrics. České nástroje na trhu a aplikovatelnost zahraničních nástrojů v českém prostředí.
5. Výzkum: Porovnání jednotlivých nástrojů na konkrétním případu.
6. Závěr
Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
STERNE, Jim. Social media metrics : How to Measure and Optimize Your Marketing Investment. Hoboken, New Jersey : John Wiley and sons, 2010. 240 s. ISBN 978-0-470-58378-4.
QUALMAN, Erik . Socialnomics : How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business. Hoboken, New Jersey : John Wiley and sons, 2011. 261 s. ISBN 9780470638842
Ecosultancy. Online Reputation and Buzz Monitoring : Buyer. London : Ecosultancy, 2010. 150 s.
Business Exchange : Social Media Analytics [online]. 2011, 26.4.2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: http://bx.businessweek.com/social-media-analytics
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK