Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Edukační specifika u žáků s autismem
Název práce v češtině: Edukační specifika u žáků s autismem
Název v anglickém jazyce: Educational specifics of pupils with autism
Klíčová slova: poruchy autistického spektra, vzdělávání, TEACCH program, strukturované učení, vizualizace, individuální přístup, spolupráce rodiny a školy
Klíčová slova anglicky: Autism Spectrum Disorders, education, TEACCH Program, structured education, visual support, individual approach, cooperation between family and school
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2011
Datum zadání: 22.03.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK