Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Významné mimoevropské národní digitální knihovny
Název práce v češtině: Významné mimoevropské národní digitální knihovny
Název v anglickém jazyce: Significant non-European national digital libraries
Klíčová slova: Digitální knihovny, národní knihovny, digitalizace, digitální dokument
Klíčová slova anglicky: Digital libraries, national libraries, digitization, digital document
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2011
Datum zadání: 13.04.2011
Datum a čas obhajoby: 27.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lenka Němečková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce:
Cílem práce je představit významné mimoevropské národní digitální knihovny, vzájemně je porovnat a rámcově je srovnat s národními digitálními knihovnami v Evropě a s projekty masové digitalizace.
Předběžná osnova:
1. Úvod do problematiky národních digitálních knihoven
2. Významné mimoevropské národní digitální knihovny
3. Porovnání vybraných mimoevropských národních digitálních knihoven
4. Rámcové srovnání významných mimoevropských národních digitálních knihoven s národními digitálními knihovnami v Evropě a s projekty masové digitalizace
5. Závěr

Bakalářská práce bude vytvořena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1) POKORNÝ, Jaroslav. 2001. Digitální knihovny : principy a problémy. In: Automatizace knihovnických procesů : 8. Ročník [online]. Liberec : Výpočetní a informační centrum ČVUT v Praze, 2001. [cit. 2004-01-21]. Dostupné z WWW: http://knihovny.cvut.cz/akp/clanky/03.pdf
2) BARTOŠEK, Miroslav. Digitální knihovny : teorie a praxe. Národní knihovna. Knihovnická revue. 2004, roč. 15, č. 4, s. 233-251. ISSN 0862-7487
3) ARMS, William Y. Digital libraries. S.i.: MIT press, 2001. x, 287 s. Digital libraries and electronic publishing.
4) DARNTON, Robert. A Library Without Walls. The New York Review of Books [online]. October 2010, vol. 57, no. 16 [cit. 2012-01-14]. ISSN 0028-7504. Dostupný z:http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2010/oct/04/library-without-walls/.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK