Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Významné evropské národní digitální knihovny
Název práce v češtině: Významné evropské národní digitální knihovny
Název v anglickém jazyce: Significant European national digital libraries
Klíčová slova: digitální knihovna, národní knihovna, digitální dokument, digitalizace, Europeana
Klíčová slova anglicky: digital library, national library, digital document, digitization, Europeana
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2011
Datum zadání: 26.04.2011
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem bakalářské práce je představit, popsat a vzájemně porovnat významné národní digitální knihovny států Evropské unie. V druhé části se práce zaměřuje na kooperaci těchto národních digitálních knihoven s celoevropským portálem Europeana. V závěru bude nastíněn předpokládaný další vývoj.

Předběžná osnova:
1. Úvod
2. Představení vybraných evropských národních digitálních knihoven
3. Vzájemné porovnání těchto digitálních knihoven
4. Kooperace evropských národních digitálních knihoven s projektem Europeana
5. Závěr

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
Gallica digital library : Over a million books and documents accessible for free [online]. France : c2011 [cit. 2011-04-29]. Dostupné z WWW: http://gallica.bnf.fr/?lang=EN.

LIU, Jia. Digital library activities in Europe : a brief overview. Journal of educational media and Library science [online]. June 2005, 42, 4, [cit. 2011-04-29]. Dostupný z WWW: http://joemls.dils.tku.edu.tw/fulltext/42/42-4/455-469.pdf.

CBN Polona [online]. Warszawa : c2006 [cit. 2011-04-29]. Dostupné z WWW: http://polona.pl/dlibra.

ROES, Hans. Digital Libraries and Education : Trends and Opportunities. D-Lib Magazine [online]. July/August 2001, 7, 7/8, [cit. 2011-04-29]. Dostupný z WWW: http://www.dlib.org/dlib/july01/roes/07roes.html. ISSN 1082-9873.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK