Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivity, úkoly a cíle International Society for Knowledge Organization (ISKO)
Název práce v češtině: Aktivity, úkoly a cíle International Society for Knowledge Organization (ISKO)
Název v anglickém jazyce: Activities, tasks and aims of the International Society for Knowledge Organization (ISKO)
Klíčová slova: ISKO, Mezinárodní společnost pro pořádání informací a znalostí, organizace znalostí, pořádání informací a znalostí, informační společnost
Klíčová slova anglicky: ISKO, International Society for Knowledge Organization, knowledge organization, knowledge-based organization, information society
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2012
Datum zadání: 30.04.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.02.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je popsat aktivity, úkoly a cíle International Society for Knowledge Organization (ISKO). Důraz bude kladen na porovnání činnosti jednotlivých národních poboček ISKO. Dále budou mapována témata z oblasti pořádání informací a znalostí, kterými se společnost v posledních pěti letech zabývá. K tomuto účelu bude sledována tématika jednotlivých článků časopisu Knowledge Organization a příspěvků sborníků mezinárodních konferencí ISKO (Proceedings of the International ISKO Conference).

Předběžná osnova:
1. Úvod
2. Současnost a historie ISKO
3. Přehled národních poboček ISKO a jejich aktivit
4. Charakteristika tématiky ISKO v posledních pěti letech
5. Závěr

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
BEGHTOL, Clare. Nancy J. Williamson and the International Society for Knowledge Organization (ISKO). Cataloging & Classification Quarterly. 2010, roč. 48, č. 1, s. 26-35. ISSN 01639374. DOI: 10.1080/01639370903346652.
DAHLBERG, Ingetraut. International Society for Knowledge Organization (ISKO). Encyclopedia of library and information sciences [online]. 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2010, s. 2941-2949 [cit. 2012-05-10]. ISBN 0849397111.
ISKO. ISKO: International Society for Knowledge Organization [online]. ©2004-2012 [cit. 2012-04-18]. Dostupné z:http://www.isko.org/
ROWLEY, J a John FARROW. Organizing knowledge: an introduction to managing access to information. 3rd ed. Aldershot: Ashgate, c2000, 404 s. ISBN 0-566-08047-8.
TAYLOR, Arlene G. The organization of information. 2nd ed. Westport: Libraries Unlimited, 2004, 417 s. ISBN 1563089696.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK