Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfologie a funkční charakteristiky lidských gamet - možnosti klinického uplatnění
Název práce v češtině: Morfologie a funkční charakteristiky lidských gamet - možnosti klinického uplatnění
Název v anglickém jazyce: Morphology and Functional Characteristics of Human Gametes - the Potencial Clinical Application
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2010
Datum zadání: 01.09.2010
Datum a čas obhajoby: 30.09.2014 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2014
Oponenti: doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
  MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK