Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vztah nádorového genotypu a fenotypu k diagnostice, prognóze a predikci kolorektálního karcinomu
Název práce v češtině: Vztah nádorového genotypu a fenotypu k diagnostice, prognóze a predikci kolorektálního karcinomu
Název v anglickém jazyce: Relation of tumor genotype and phenotype to diagnosis, prognosis and prediction of colorectal cancer
Klíčová slova: kolorektální karcinom, prognostické znaky, genová exprese, imunohistochemie
Klíčová slova anglicky: colorectal cancer, prognostic markers, gene expression, immunohistochemistry
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2010
Datum zadání: 01.09.2010
Datum a čas obhajoby: 30.09.2014 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2014
Oponenti: doc. MUDr. František Vožeh, CSc.
  doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK