Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Die Rolle von Michail Gorbatschow in dem Prozess der Wiedervereinigung Deutschlands
Název práce v jazyce práce (němčina): Die Rolle von Michail Gorbatschow in dem Prozess der Wiedervereinigung Deutschlands
Název práce v češtině: Role Michaila Gorbačova v procesu sjednocení Německa
Název v anglickém jazyce: The role of Mikhail Gorbachev in the process of Reunification of Germany
Klíčová slova: Znovusjednocení Německa, Michail Gorbačov, NDR, SRN, zahraniční politika SSSR , sovětsko-německé vztahy po druhé světové válce, 1989-1990.
Klíčová slova anglicky: Reunification of Germany, Mikhail Gorbachev, GDR, FRG, Foreign Policy of the SSSR, soviet-german relations after the World War II, 1989-1990
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.03.2011
Datum zadání: 21.03.2011
Datum a čas obhajoby: 05.09.2012 11:15
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
Oponenti: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Abdulah Achtamzjan Objedinenije Germanii: obstojatel'stva i posledstvija : očerki (Moskva : MGIMO-Universitet, 2008.) 406 s.

Archie Brown The Gorbachev Factor (New York: Oxford University press, 1996) 406 s.

György Dalos, Gobrtaschow: Macht und Mensch (München: Verlag C.H Beck 2011) 288 s.

Kai Dieckmann a Ralph Georg Reuth, Helmut Kohl- chtěl jsem sjednocení Německa (Praha: Vyd. 1.Karolinum, 1997) 334 s.

Aleksandr Galkin, Anatolij Tschrnjaew Michail Gorbačev i germanskij vopros: sbornik dokumentov 1986-1991 ( Moskva: Ves' Mir, 2006) 670 s.


Werner Weidenfeld Außenpolitik für die deutsche Einheit: die Entscheidungsjahre 1989-1990 (Stuttgart:Deutsche Verlags-Anstalt, 1998). s.952.
Alexander von Plato, Die Vereinigung Deutschlands-ein weltpolitisches Machtspiel : Bush, Kohl, Gorbatschow und die geheime Moskauer Protokolle ( Bonn : 2. Aufl.Bundeszentrale für politische Bildung, 2003), 485 s.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce “Role Michaila Gorbačova v procesu sjednocení Německa” má za úkol analyzovat postoj posledního sovětského lídra k německé otázce v letech 1989-1990. Práce se věnuje proměnám v sovětsko-německých vztazích po nástupu Gorbačova na úřad generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu. Bakalářská práce se zaměřuje zejména na zahraniční politiku sovětského vůdce inspirovanou jeho konceptem „Nového myšlení“ a na její vliv na osud rozděleného Německa. Největší pozornost je v práci věnována postojům M. Gorbačova: k otázce možného sjednocení Německa, k příslušnosti jednotného státu k vojenským paktům a k vyjednávání podmínek odsunu sovětských vojsk z území NDR. Provedená analýza ukázala, že se postoj sovětského lídra dá rozdělit do několika období, během nichž se Gorbačov přikláněl k různým možnostem sjednocení obou německých států. Při zkoumání těchto bodů byla zodpovězena otázka, jak a proč se postoj posledního sovětského vůdce postupně během rozhodujících jednání o řešení budoucnosti rozděleného Německa měnil. Poslední část práce tvoří mediální reflexe debaty o sjednocení Německa v československém tisku (Lidové noviny).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis "The role of Mikhail Gorbachev in the process of reunification of Germany" aims to analyze the position of the last Soviet leader in the negotiations towards eliminating the division of Germany into two German states - Federal Republic of Germany (FRG) and German Democratic Republic (GDR). The work analyzes the changes in the Soviet-German relations after the election of Gorbachev as the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union. This thesis focuses on the foreign policy of the Soviet leader inspired by the concept of the "New Thinking" and its influence on the fate of divided Germany. The greatest attention is paid to the attitudes of the last Soviet statesman in several aspects: the possibility of a German reunification, NATO-membership of the reunited state and the conditions of withdrawal of the Soviet troops from the GDR territory. The last part of the thesis is a reflection of the negotiations on the reunification of Germany in the Czechoslovak press (Lidové noviny).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK