Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Measuring Financial Instability: A Survey
Název práce v češtině: Přístupy k měření finanční nestability
Název v anglickém jazyce: Measuring Financial Instability: A Survey
Klíčová slova: finanční stabilita, kvantitativní metody, finanční nestabilita,
Klíčová slova anglicky: financial stability, quantitative methods, financial instability,
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.04.2011
Datum zadání: 24.05.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:16.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: PhDr. Mgr. Petra Sokolová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
[1]Schinasi, G.,2004b,"Defining Financial Stability", IMF Working Paper
[2]Borio C., Drehmann M.,2009, "Towards an operational framework for financial stability: “fuzzy” measurement and its consequences", BIS Working Papers No 284
[3]Swiston, A. (2008), "A US Financial Conditions Index: Putting Credit Where Credit is Due", IMF Working paper, No. 08/161
[4]Guichard, S., D. Haugh and D. Turner (2009), “Quantifying the Effect of Financial Conditions in the Euro Area, Japan, United Kingdom and United States”, OECD Economics Department Working Papers, No. 677, OECD Publishing
Předběžná náplň práce
Rostoucí významnost stability finančního sektoru vyvolává tlak na vytvoření vhodného rámce pro analýzu a kontrolu finanční (ne)stability. Hlavním cílem této práce je poskytnout přehled metod vhodných pro měření finanční (ne)stability. První část práce nastiňuje problém definice finanční (ne)stability. Druhá část práce se zaměřuje na metodologii jejího měření, přednosti a úskalí jednotlivých přístupů. Závěrečná část práce posuzuje, jak různé přístupy k měření finanční (ne)stability reflektují její teoretickou stránku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The increased importance of financial sector stability has evoked the need of framework for financial instability analysis and policy. The main objective of this thesis is to conduct a survey of financial instability measurements methodologies. The first section explores definition of financial (in)stability. A major challenge complicating this section is that there is no broad consensus on definition of financial (in)stability. The second section discusses in details the measurements methodologies, its strengths and weaknesses. The third section outlines how different approaches to financial (in)stability measurement reflect particular aspects of theoretical definitions of financial (in)stability.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK