Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formování prostoru ve vybraných dílech literatury pro děti a mládež
Název práce v češtině: Formování prostoru ve vybraných dílech literatury pro děti a mládež
Název v anglickém jazyce: Forming of space in selected pieces of literature for children and youth
Klíčová slova: Literární prostor, próza pro děti a mládež, literární interpretace, závažná problematika života, fikční a možné světy
Klíčová slova anglicky: Literary space, prose for children and youth, literary interpretation, serious issues of life, fictional and possible worlds
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.03.2011
Datum zadání: 10.04.2011
Datum a čas obhajoby: 23.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude sledovat funkci chronotopu a jeho typické motivické struktury na různorodých dílech české i světové literatury pro děti a mládež, žánrově rozprostřených mezi pohádkový příběh a prózu s dětským hrdinou. Interpretačně se zaměří na formování prostorových motivů podporujících/tlumících autorský záměr pro podtržení témat jednotlivých prací.
Seznam odborné literatury
BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru. Praha : Malvern, 2009
BACHELARD, Gaston. Poetika snění. Praha : Malvern, 2010
ČERVENKA, Miroslav; HOLÝ, Jiří; HRBATA, Zdeněk,aj: Na cestě ke smyslu. Praha : Torst, 2005
HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím. Praha : KLP – Koniasch Latin Press, 1994
STRÖMSTEDTOVÁ, Margareta. Astrid Lindgrenová. Praha : Albatros, 2006
PROPP, Vladimir, J. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany : H&H, 2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK