Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodologická východiska diagnostiky olympijských vědomostí, hodnot a principů
Název práce v češtině: Metodologická východiska diagnostiky olympijských vědomostí, hodnot a principů
Název v anglickém jazyce: Methodological Foundations of the Diagnosis of Olympic Knowledge, Values and Principles
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.02.2011
Datum zadání: 21.02.2011
Datum a čas obhajoby: 01.04.2011 11:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:22.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.04.2011
Oponenti: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.
  Viera Bebčáková
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK