Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje učitelů k fenoménu kyberšikany
Název práce v češtině: Postoje učitelů k fenoménu kyberšikany
Název v anglickém jazyce: Attitudes of teachers to the phenomenon of cyberbullying
Klíčová slova: kyberšikana, kyberprostor, oběť, agresor, postoje, učitel
Klíčová slova anglicky: cyberbullying, cyberspace, victim, aggressor, attitudes, teacher
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2011
Datum zadání: 02.12.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK