Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Heydrichův příchod do Prahy 27. 9. 1941 v zrcadle protektorátního tisku
Název práce v češtině: Heydrichův příchod do Prahy 27. 9. 1941 v zrcadle protektorátního tisku
Název v anglickém jazyce: Reinhard Heydrich´s arrival to Prague on September 27th, in the mirror of the
Protectorate press
Klíčová slova: Protektorát Čechy a Morava, Praha, říšský protektor, Heydrich, protektorátní tisk, exilový tisk
Klíčová slova anglicky: Protectorate, Prague, Reich- Protector, Heydrich, protectorate press, exile press
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lubor Václavů
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.03.2011
Datum zadání: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK