Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sv. Anežka Česká – život a ikonografie světice v umění středověku a baroka
Název práce v češtině: Sv. Anežka Česká – život a ikonografie světice v umění středověku a baroka
Název v anglickém jazyce: St. Agnes of Bohemia – Life and Iconography of the Saint in Medieval and Baroque Art
Klíčová slova: Svatá Anežka Česká - Klášter sv. Anežky České - Legendy světců - Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou – Reforma – Ikonografie - Svatá Hedvika Slezská - Svatá Alžběta Uherská
Klíčová slova anglicky: Saint Agnes of Bohemia - Convent of Saint Agnes of Bohemia - Legends of Saints - Knights of the Cross with the Red Star – Reform – Iconography - Saint Hedwig of Silesia - Saint Elizabeth of Hungary
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Hladík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.03.2011
Datum zadání: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 11.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK