Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nejčastější zdravotní obtíže u horských cyklistů
Název práce v češtině: Nejčastější zdravotní obtíže u horských cyklistů
Název v anglickém jazyce: The most common health problems for mountain bikers
Klíčová slova: horská cyklistika, zdravotní obtíže
Klíčová slova anglicky: mountain biking, health problems
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.03.2011
Datum zadání: 17.03.2011
Datum a čas obhajoby: 09.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2011
Oponenti: Mgr. Irena Opatrná Novotná
 
 
 
Předběžná náplň práce
Literární rešerše, tvorba dotazníku, sběr dat, nastudování problematiky
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literature review, creation questionnaire, data collection, preparation issues and hypothesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK