Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Environmentální výchova a obec s rozšířenou působností
Název práce v češtině: Environmentální výchova a obec s rozšířenou působností
Název v anglickém jazyce: Environmental education and a municipality with extended powers
Klíčová slova: Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, ekologická výchova, obec, škola, veřejnost, udržitelný rozvoj
Klíčová slova anglicky: Environmental education, education and cultivation, ecological „green“ education, municipality, school, population, sustainable progress
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2011
Datum zadání: 16.03.2011
Datum a čas obhajoby: 26.05.2011 13:30
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:22.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK