Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sekvenční metody Monte Carlo
Název práce v češtině: Sekvenční metody Monte Carlo
Název v anglickém jazyce: Sequential Monte Carlo methods
Klíčová slova: sekvenční metody Monte Carlo, částicové filtry, neparametrické jádrové odhady
Klíčová slova anglicky: sequential Monte Carlo methods, particle filters, nonparametric kernel estimates
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.03.2011
Datum zadání: 10.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.04.2012
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Posluchač se seznámí s teorií sekvenčních Monte Carlo metod včetně limitního chování. Implementačně zvládne příslušné algoritmy a bude demonstrovat jejich použití na simulovaných datech.
Seznam odborné literatury
A. Doucet, N. de Freitas, N. Gordon: Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Springer, New York, 2000.
Dále časopisecká literatura.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK