Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodika vyšetřování drogových trestných činů
Název práce v češtině: Metodika vyšetřování drogových trestných činů
Název v anglickém jazyce: Methodics of drug crime investigation
Klíčová slova: drogy, vyšetřování trestné činnosti, metodika, konopí, metamfetamin, heroin
Klíčová slova anglicky: drugs, crime investigation, methodics, cannabis, methamphetamine, heroin
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Štourač
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.03.2011
Datum zadání: 17.03.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.06.2011
Datum a čas obhajoby: 10.06.2011 11:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:17.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2011
Oponenti: prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem práce je metodika vyšetřování drogové trestné činnosti.

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Obecná část se zabývá charakteristikou drogové kriminality, historií zneužívání drog a příčinami tohoto jevu.

Druhá kapitola je zaměřena na poskytnutí podrobných informací o jednotlivých typech nejčastěji zneužívaných drog, o jejich historii, účincích i způsobech aplikace.

Další kapitola se věnuje právní úpravě drogových trestných činu a přestupků v České republice.

Tématem čtvrté kapitoly jsou obecné principy tvorby metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů.

Druhá část práce je označena jako zvláštní část a je zaměřena na některá specifika vyšetřování trestných činů souvisejících s nelegální výrobou metamfetaminu, pěstováním konopí a dovozem heroinu do České republiky.

Pro zvýšení přehlednosti a názornosti jsou do práce zařazeny grafy a obrazová příloha, která obsahuje fotografie související s textem práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of my diploma work is the methodics of drug crime investigation.

My diploma work is structured into two parts and seven chapters. In the General part I tried to explain most important facts about drug crime, its history, its causes and I mentioned some specifics of the drug scene in the Czech Republic.

Chapter 2 of my diploma work is aimed to provide detailed information about various kinds of drugs, about their origin, appearance and effects on human health.

Very important part of my diploma work is also next chapter that is aimed on legal regulation of drug treatment in our country.

Chapter 4 deals with general principles of creating methodics of single crimes investigation.

The second section that is named by me as the Special part is mainly based on my own experience with serious drug crime investigation. I have focused my effort to methamphetamine production, cannabis cultivation and heroin smuggling phenomena. I followed general components of the methodics of crime investigation and tried to modify them on each kind of drug crimes.

To make my diploma work more attractive and comprehensible I added some graphs and photos from police actions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK