Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam tradičních a netradičních hospodářských zvířat
Název práce v češtině: Význam tradičních a netradičních hospodářských zvířat
Název v anglickém jazyce: Traditional and nontraditional farm animals and their importance to human life
Klíčová slova: domestikace, hospodářská zvířata, běžci, maso, anketní průzkum
Klíčová slova anglicky: domestication, livestock, runners, meat, inquiry
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2011
Datum zadání: 16.03.2011
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 11:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsahem diplomové práce bude shrnutí domestikace hospodářských zvířat (tradičních i netradičních) a jejich význam pro člověka. Bude uveden přehled nejvýznamnější druhů a plemen a jejich hospodářské využití. Z netradičních skupin bude pozornost věnována ptákům z nadřádu běžců. Diskutován bude význam masa ve zdravé výživě člověka. Bude sestavena, na vzorku žáků a studentů použita a vyhodnocena anketa věnovaná významu masa ve zdravé výživě. Jako doplněk k výuce budou zpracovány hlavní teze této problematiky v pdf.
Seznam odborné literatury
ANGELOVIČOVÁ a kol.: Chov pštrosov. 1.vyd. Vysoká škola pol'nohospodárska v Nitre, 1995

ČERVENÁ A., ANDĚRA M. a kol.: Domácí zvířata. Svět zvířat XII. Albatros, Praha, 2001

DEEMING, D.C.: The ostrich, biology, production and health. 1.vyd. CABI publishing, London, UK, 1999

JURAJDA, V.: Chov a nemoci pštrosů. 1.vyd. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2002

MAJZLÍK, I.: Chov zvířat I.. 1.vyd. Česká zemědělská univerzita Praha, 2002

STEINHAUSER a kol.: Produkce masa, 1.vyd. Last-Tišnov, 2000
Předběžná náplň práce
1) HISTORIE DOMESTIKACE – historicky první domestikovaná zvířata a význam jejich domestikace
2) VÝZNAM A DůVODY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
3) PŘEHLED HOSPODÁŘSKY VÝZNAMNÝCH ZVÍŘAT – svět, Evropa
4) HOSPODÁŘSKY VÝZNAMNÁ ZVÍŘATA V ČR – konkrétní druhy a plemena s charakterem jejich užitkovosti
5) FAREMNÍ CHOVY NETRADIČNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT V ČR – stručná charakteristika faremních chovů
se zaměřením na chov ptáků z nadřádu běžců (Ratitae).
6) ZAŘAZENÍ PROBLEMATIKY DO VÝUKY NA ZŠ a SŠ
7) ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ ANKETY O VÝZNAMU MASA VE VÝŽIVĚ
8) PŘÍPRAVA PREZENTACE O HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘATECH JAKO DOPLŇKU K VÝUCE (pdf)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis will include history of domestication of farm animals and their importance to human life. The list of most important species and races will be presented. The importance of meat in correct human diet will be discussed. The knowledge about this poblem will be analysed using prepared questionnaire among pupils and students. The pdf presentation of this problem will be prepared for teachers of basic and grammar schools.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK