Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Čelovek na grani chaosa v romane Dostojevskogo Bratja Karamazovi
Název práce v jazyce práce (ruština): Čelovek na grani chaosa v romane Dostojevskogo Bratja Karamazovi
Název práce v češtině: Člověk na pokraji chaosu v Dostojevského románu ,,Bratři Karamazovi"
Název v anglickém jazyce: Individual on the verge of chaos in Dostoyevsky’s novel The Brothers Karamazov
Klíčová slova: chaos, rozpad osobnosti, vzpoura, morální hodnoty, víra
Klíčová slova anglicky: chaos, degradation of personality, revolt, moral certainties, faith
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radka Hříbková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2011
Datum zadání: 14.04.2012
Datum a čas obhajoby: 30.05.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Antonín Hlaváček
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK