Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobrazení přírody u Turgeněva
Název práce v češtině: Zobrazení přírody u Turgeněva
Název v anglickém jazyce: The Images of Nature in the Works of Turgenev
Klíčová slova: Turgeněv, příroda, povídky, román, básně v próze, poetika, filozofie
Klíčová slova anglicky: Turgenev, nature, short stories, novel, poems in prose, poetics, philosophy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radka Hříbková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2011
Datum zadání: 25.04.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Antonín Hlaváček
 
 
 
Seznam odborné literatury
HONZÍK, J. Dvě století ruské literatury. Torst, 2000. 426 s. ISBN 8072151045.
KOLEKTIV AUTORŮ pod vedením prof. PHDr. POSPÍŠILA, I. DrSc. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha : Libri, 2001. 680 s. ISBN: 80-7277-068-3.
KOLEKTIV AUTORŮ (př. Doc. PHDr. SATO, V. CSc.). Přehled ruské literatury od nejstarších dob po dnešek. Praha : Lidové nakladatelství, 1973. 296 s.
MACURA, V. a kol. Slovník světových literárních děl 2. Praha : Odeon – nakladatelství krásné literatury a umění, 1989. 459 s. ISBN: 80-207-0004-8.
MASARYK, T. G. Rusko a Evropa III. Praha : Ústav T. G. Masaryka, 1996. 456 s. ISBN 80-901971-7-5.
СУРКОВ, А. А. Краткая литературная энциклопедия. т. 7. Москва : Издательство Советская энциклопедия, 1972. 1007 с.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK