Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Liga mistrů - historie a současnost
Název práce v češtině: Liga mistrů - historie a současnost
Název v anglickém jazyce: Champions League - History and present
Klíčová slova: Liga mistrů, Pohár mistrů evropských zemí, fotbal, UEFA koeficienty, UEFA
Klíčová slova anglicky: Champions League, European Champion Clubs' Cup, football, UEFA Coefficients, UEFA
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2011
Datum zadání: 20.06.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK