Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Het hedendaagse Nederlandse drama
Název práce v jazyce práce (nizozemština): Het hedendaagse Nederlandse drama
Název práce v češtině: Současné nizozemské drama
Název v anglickém jazyce: Contermporary Dutch drama
Klíčová slova: drama, Nizozemí, současné, tématika, dramatici
Klíčová slova anglicky: drama, the Netherlands, contemporary, themes, playwriters
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: nizozemština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. Ellen Jacoba Krol
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.03.2011
Datum zadání: 16.03.2011
Datum a čas obhajoby: 07.06.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce bude zkoumání role nizozemských textů po roce 1990. Studentka zmapuje současné nizozemské drama, přiblíží autory, jejich díla a témata.
Popis nizozemského dramatu bude zaměřen jak na celkovou situaci v Nizozemí, tak i na konkrétní autory a jejich zásadní díla.
Těžištěm práce bude přiblížení tematiky textů, zkoumána však bude i jejich celková role v literatuře.
Seznam odborné literatury
Anja Kans - Vertraagd effect
Ben Stroman - De Nederlandse Toneelschrijfkunst
Hugo Brems - Altijd weer vogels die nesten beginnen; Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005
Patrice Pavise - Dictionaire du Theater Messiders
Gerda Poschman - Der nicht mehr dramatische Theatertext
Manfred Pfister - Theory and analysis of drama
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK