Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
High mobility two-dimensional electron gas in CdTe quantum wells:High magnetic field studies
Název práce v češtině: Dvourozměrný elektronový plyn
v kvantových jamách CdTe: studie ve vysokých magnetických polích
Název v anglickém jazyce: High mobility two-dimensional electron gas in
CdTe quantum wells:High magnetic field studies
Klíčová slova: Dvourozměrný elektronový plyn, celočíselný a zlomkový kvantový Hallův jev, elektron-elektronová interakce, optická spektroskopie a elektronový transport ve vysokém magnetickém poli a nízkých teplotách.
Klíčová slova anglicky: Two-dimensional electron gas, integer and fractional quantum Hall effect, electron-electron interaction, optical spectroscopy and electronic transport at high magnetic fields and low temperatures.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.03.2011
Datum zadání: 16.03.2011
Datum a čas obhajoby: 28.03.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:16.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.03.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK