Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj úrovně v oblasti rychlostních schopností uchazečů o studium tělesné výchovy na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy
Název práce v češtině: Vývoj úrovně v oblasti rychlostních schopností uchazečů
o studium tělesné výchovy na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy
Název v anglickém jazyce: Development of speed competence of the applicants
for the physical education study
program at the College of Education at the Charles University
Klíčová slova: Testování rychlosti, Atletika, Sprint, 100 m, Přijímací talentové zkoušky
Klíčová slova anglicky: Speed testing, Athletics, Running for speed, 100 m, Entrance exam
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.04.2010
Datum zadání: 12.04.2010
Datum a čas obhajoby: 27.05.2011 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK