Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sportovní aktivity s diagnózou astma bronchiale
Název práce v češtině: Sportovní aktivity s diagnózou astma bronchiale
Název v anglickém jazyce: Sport activities with asthma bronchiale diagnosis
Klíčová slova: Astma, sportovní aktivita, tepová frekvence
Klíčová slova anglicky: Asthma bronchiale, sport activities, heart rate
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Hronzová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2011
Datum zadání: 16.11.2012
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: Magdalény Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Jana Hájková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK