Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj dítěte se zrakovým postižením
Název práce v češtině: Vývoj dítěte se zrakovým postižením
Název v anglickém jazyce: Development of Children with visual impairments
Klíčová slova: vývoj dítěte, zrakové postižení, mozková obrna, raná péče, vyšetření zrakových funkcí, stimulace zraku, zrakový trénink
Klíčová slova anglicky: Children development/evolution, visual handicap/disability, cerebral palsy, early care, investigation/examination of visual functions, eye stimulation, visual training
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2011
Datum zadání: 15.03.2011
Datum a čas obhajoby: 01.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK