Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vývoj a struktura vztahů mezi státem a katolickou církví v Československu v letech 1948 - 1989
Název práce v češtině: Vývoj a struktura vztahů mezi státem a katolickou církví v Československu v
letech 1948 - 1989
Název v anglickém jazyce: Development and struktures of the relatioship between catholic church and
state in Czechoslovakia in the years 1948 - 1989
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2011
Datum zadání: 15.03.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: R 250
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat a analyzovat dostupnou literaturu k dané problematice. Seznámit se a prostudovat dostupné archivní materiály k otázce vztahů katolické církve a státu v Československu v letech 1948 - 1989.
Předběžná náplň práce
Balík, S.: Katolická církev v Československu 1945 - 1989. Brno 2007.
Curha, J.: Československo-vatikánská jednání 1968 - 1989. Praha 2001.
Fiala, P.: Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. Brno, 2001.
Kolektiv autorů: Katolická církev v českých zemích 1939 - 1989. Praha 1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK