Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Principy daňové spravedlnosti
Název práce v češtině: Principy daňové spravedlnosti
Název v anglickém jazyce: Principles of the tax justice
Klíčová slova: principy, daně, daňový systém, spravedlnost, rovnost, svoboda, tržní hospodářství, jednání, rozhodování
Klíčová slova anglicky: principles, tax, taxation, justice, equality, freedom, market economy, negotiation, decision-making
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.03.2011
Datum zadání: 15.03.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2014
Datum a čas obhajoby: 24.04.2014 14:00
Místo konání obhajoby: PF UK míst. 340
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.04.2014
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Interdisciplinární pohled na problematiku rozdělování daňového břemene
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Interdisciplinary perspective on the issue of the distribution of the tax burden
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK