Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Kdo jsou novináří píšící o životním prostředí?
Název práce v češtině: Kdo jsou novináří píšící o životním prostředí?
Název v anglickém jazyce: Who are environmental journalists?
Klíčová slova: gatekeeper, media, životní prostředí, příroda
Klíčová slova anglicky: gatekeeper, media, environment, nature
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.03.2011
Datum zadání: 14.03.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.10.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: PhDr. Radim Hladík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se zaměřím na česká média – deníky a týdeníky, s přihlédnutím i k online zpravodajství. Těžištěm práce budou novináři, kteří se věnují životnímu prostředí, a jejich články, s plným přihlédnutím k tomu, že rovina novináře je tou nejnižší rovinou v rámci hierarchie mediální organizace. Na novináře budu pohlížet jako na gatekeepery, vedle demografických údajů budu zjišťovat jejich hodnotová a profesní hlediska. Výzkum provedu pomocí polostrukturovaných rozhovorů a analýzou diskurzu u vybraných článků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK