Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení tvrdosti vody a celkové vodivosti pitné vody
Název práce v češtině: Stanovení tvrdosti vody a celkové vodivosti pitné vody
Název v anglickém jazyce: Determination of hardness and total conductivity in drinking water
Klíčová slova: tvrdost vody, vodivost
Klíčová slova anglicky: water hardness, conductibility
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.03.2011
Datum zadání: 12.03.2011
Datum a čas obhajoby: 27.05.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PaedDr. Mgr. Veronika Köhlerová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Vypracovat rešerši na téma „tvrdost vody a celkový obsah solí v pitné vodě“.
2) Odebrat vzorky pitné vody z různých zdrojů.
3) Chelatometricky stanovit tvrdost vody a zjistit konduktivitu všech vzorků.
4) Získané výsledky přehledně zpracovat.
Seznam odborné literatury
1. Gupta D. P., Sunita J., Saharan P.: Physiochemical Analysis of Ground Water of Selected Area of Kaithal City (Haryana) India. Researcher 1(2) (2009).
2. Drinking Water Quality Standards. Edstrom Industries. http://www.edstrom.com/DocLib/MI4171.pdf (12.3. 2011)
Předběžná náplň práce
1) Vypracovat rešerši na téma tvrdost vody a celkový obsah solí v pitné vodě.
2) Provést analýzu odebraných vzorků.
3) Vyhodnotit získané výsledky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1) Summarization of available information about water hardness and conductibility.
2) Analyses of water samples.
3) Evaluation of obtained data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK