Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geocaching v knihovně: možnosti využití fenoménu geocachingu v knihovnictví
Název práce v češtině: Geocaching v knihovně: možnosti využití fenoménu geocachingu v knihovnictví
Název v anglickém jazyce: Geocaching in the library : possibilities of using the phenomenon of geocaching in the library service
Klíčová slova: geocaching, knihovnictví, GPS prostory, metodika, geografické autority
Klíčová slova anglicky: geocaching, library, GPS spaces, methodology, geographical autorities
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.03.2011
Datum zadání: 30.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lenka Němečková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvoření konkrétního návodu pro zapojení veřejné knihovny do této sítě. Práce obsahuje část obecně o tomto fenoménu, včetně problematiky GPS prostorů, vkládání souřadnic do záznamů geografických autorit, rozhraní aplikací pro komunitu geocachingu. Předpokladem pro toto téma je prokazatelná zkušenost diplomanta v této oblasti. Cílem práce je také osvědčení schopnosti vytvoření metodického materiálu pro knihovny. Součástí práce tedy bude popsání testování didaktičnosti a kvality dokumentu v širším fóru knihovníků – např. v rámci regionální pracovní skupiny SKIP.

Předběžná osnova práce:
1. Geocaching obecně
2. Rozhraní aplikací pro komunitu geocachingu
3. Metodika pro zakládání geocache
4. Závěr

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1. Geocaching - The Official Global GPS Cache Hunt Site [online]. [cit. 2011-04-13]. Dostupné z WWW: http://www.geocaching.com/
2. Geocaching.cz [online]. [cit. 2011-04-13]. Dostupné z WWW: http://www.geocaching.cz/news.php
3. GeoWiki [online]. [cit. 2011-04-13]. Dostupné z WWW: http://wiki.geocaching.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK