Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a role mezinárodního trestního soudnictví v současném světě
Název práce v češtině: Vývoj a role mezinárodního trestního soudnictví v současném světě
Název v anglickém jazyce: The Development and the Role of International Criminal Justice in Today´s World
Klíčová slova: mezinárodní právo trestní, mezinárodní trestní soudnictví
Klíčová slova anglicky: international criminal law, international criminal justice
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.03.2011
Datum zadání: 11.03.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
  doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK