Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Francouzská deminutiva v lexikografické tradici (16.-18. století)
Název práce v češtině: Francouzská deminutiva v lexikografické tradici (16.-18. století)
Název v anglickém jazyce: French deminutives in lexicographic tradition (16th - 18th centuries)
Klíčová slova: francouzština, deminutiva, lexikografie
Klíčová slova anglicky: French, deminutives, lexicography
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.03.2011
Datum zadání: 11.03.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.05.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Loucká, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Francouzská lexikografie od 16. století - obecný úvod
2. Popis jednotlivých klíčových lexikografických děl (Estienne, Nicot, Cotgrave, Richelet, Académie, Furetiere, Féraud)
3. Konstrukce lexikografických hesel a její vývoj u zmíněných autorů
4. Fr. deminutiva - obecná charakteristika
5. Fr. deminutiva v jazykovém vývoji od předklasického období
6. Lexikografický popis deminutiv v lexikografické tradici (postavení deminutiv vůči základovým substantivům v konstrukci hesel, marques d´usage))
7. Základní statistický rozbor - tendence ve vývoji deminutiv z lexikografického pohledu
8. Závěr
Seznam odborné literatury
1. Quemada, B. (1967). Les dictionnaires du francais moderne. Paris: Didier.
2. Matoré, G. (1968) - Histoire des dictionnaires francais. Paris: Larousse.
3. Collinot, A. - Maziere, F. (1997). Un pret a parler: le dictionnaire. Paris: PUF
4. Petrequin, G. (2009). Le dictionnaire francois de P. Richelet. Leuven: Peeters.
5. Brunot, F. (1906). Histoire de la langue francaise II, III. Paris: Armand Colin.
6. Hasselrot, B. (1972). Etude sur la vitalité de la formation diminutive francaise au XXe siecle. Upsala: Almqvist -Wiksells.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK