Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Literární postava dobrého člověka v povídkách Boženy Němcové
Název práce v češtině: Literární postava dobrého člověka v povídkách Boženy Němcové
Název v anglickém jazyce: Character of a good person in novels by Božena Němcová
Klíčová slova: literární postava, typ dobrého člověka, povídky Boženy Němcové
Klíčová slova anglicky: literary character, “good person“, short stories by Božena Němcová
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.03.2011
Datum zadání: 25.02.2013
Datum a čas obhajoby: 05.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kandidátka se soustředí na typ postavy dobrého člověka, jak se vyskytuje v povídkové tvorbě Boženy Němcové. Pokusí se zachytit příznačné rysy a jejich proměny ve výstavbě charakteristiky postavy v textech s výraznějšími romantickými motivy a v textech, kde konstrukce děje odpovídá více směru biedermeieru.
Seznam odborné literatury
Hodrová, Daniela a kol: ...na okraji chaosu: : poetika literárního díla 20. století, Praha: Torst, 2001
Fořt, Bohumil: Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání, Praha: ÚČL AV ČR, 2008
Rimmon-Kenan, Shlomith: Poetika vyprávění,Brno: Host, 2001
Janáčková, Jaroslava: Božena Němcová : příběhy - situace - obrazy, Praha: Academia, 2007
Kusáková, Lenka: Komentář in: Němcová Božena: Povídky, Praha: NLN, 2002
Předběžná náplň práce
Analýza textů Boženy Němcové: Karla, Divá Bára, Chudí lidé a Dobrý člověk z hlediska výstavby postavy na pozadí dějové linie; využití odborné literatury o konstrukci literární postavy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK