Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochranná funkce karotenoidů ve fotosyntéze
Název práce v češtině: Ochranná funkce karotenoidů ve fotosyntéze
Název v anglickém jazyce: Protective function of carotenoids in photosynthesis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Obsahem této práce bude studium generace tripletních stavů karotenoidů a jejich charakterizace pomocí metod optické spektroskopie. Využívány budou jak metody stacionární, tak i s časovým rozlišením. Většina procesů spojených s relaxací tripletních stavů se odehrává na škále nanosekund a pomalejší, a proto bude pro účely této práce využívána zejména aparatura na měření absorpčních a emisních spekter s nanosekundovým rozlišením. V případě potřeby vyššího časového rozlišení bude možné využít aparaturu s femtosekundovým rozlišením. Ochranná funkce karotenoidů bude studována v různých doposud málo prozkoumaných typech fotosyntetických organismů, ale i v uměle připravených systémech.
Seznam odborné literatury
1. Nepraš M, Titz M: Základy teorie elektronových spekter (1983) SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha.
2. Prosser V a kolektiv: Experimentální metody biofyziky (1989) Academia, Praha
3. Amesz J, Hoff AJ (eds.): Biophysical Techniques in Photosynthesis (1996) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
4. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford
5. Grimm B, Porra RJ, Rüdiger W, Scheer H (eds.) Chlorophylls and Bacteriochlorophylls Biochemistry, Biophysics, Functions and Applications (2006) Springer
6. odborné články
Předběžná náplň práce
Karotenoidy mají mnoho důležitých fyziologických funkcí v různých typech organismů, a proto patří mezi nejvíce rozšířené pigmenty. Jsou především důležitými antioxidanty chránícími buňky a tkáně před škodlivými účinky volných radikálů a singletního kyslíku. Ve fotosyntetických organismech hrají v ochraně proti singletnímu kyslíku důležitou roli tripletní stavy karotenoidů. Na rozdíl od většiny jiných molekul neprobíhá efektivní generace tripletních stavů u karotenoidů mezisystémovým přechodem, ale triplet-tripletním přenosem excitační energie z jiné molekuly, ve fotosyntetických komplexech např. z chlorofylu. Tento typ přenosu energie probíhá tzv. Dexterovým mechanismem, při kterém dochází k výměně elektronu mezi donorem a akceptorem excitační energie.

Předpokládané znalosti uchazeče na úrovni ukončeného magisterského studia v oboru biofyzika a chemická fyzika.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Carotenoids quench the triplet states of chlorophylls in photosynthetic complexes via triplet-triplet energy transfer, and thus prevent formation of reactive singlet oxygen. In this project, generation and properties of carotenoid triplet states in various photosynthetic complexes will be studied by optical spectroscopy, mainly transient spectroscopy with a nanosecond resolution.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK