Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Minihokej v kategorii 4.tříd a jeho rozdílnost s celoplošným hokejem s ohledem na herní činnosti jednotlivce
Název práce v češtině: Minihokej v kategorii 4.tříd a jeho rozdílnost s celoplošným hokejem s ohledem na herní činnosti jednotlivce
Název v anglickém jazyce: Mini hockey in the 4th grade category and its differences from regular hockey viewpoint of individual play moves.
Klíčová slova: Minihokej, celoplošný hokej, 4. třída, herní činnosti jednotlivce
Klíčová slova anglicky: Mini hockey, regular hockey, 4th grade, individual play moves
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.03.2011
Datum zadání: 10.03.2011
Datum a čas obhajoby: 16.05.2013 12:00
Místo konání obhajoby: Katedra sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2013
Oponenti: Mgr. Pavel Arnošt
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK