Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rizikový kapitál pro připojištění k životnímu pojištění
Název práce v češtině: Rizikový kapitál pro připojištění k životnímu pojištění
Název v anglickém jazyce: Risk Capital for Riders of Life Insurance
Klíčová slova: Rizikový kapitál, připojištení, životní pojištění
Klíčová slova anglicky: Risk capital, riders, life insurance
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Nina Klečková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.03.2011
Datum zadání: 10.03.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.07.2013
Datum a čas obhajoby: 04.02.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:06.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2014
Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant prostuduje a pojedná metody výpočtu rizikového kapitálu. Seznámí se s jednotlivými typy připojištění k životnímu pojištění. Zejména se zaměří na různé přístupy k ocenění rizika. Součástí diplomové práce budou i propočty podle jednotlivých přístupů a jejich vyhodnocení.
Seznam odborné literatury
[1] European Commision: QIS5 Technical Specification, 2010
[2] CFO Forum: Market Consistent Embedded Value Principles, 2009
[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (přepracované znění), 2009
[4] Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe, Ekopress, Praha 1999

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK