Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pohled na současné Vánoce očima dvou generací
Název práce v češtině: Pohled na současné Vánoce očima dvou generací
Název v anglickém jazyce: A Contemporary Christmas through the Eyes of Two Generations
Klíčová slova: vánoční svátky; generační pohled; vánoční stromeček; užší a širší rodina; výroční obřadnost; přechodový rituál
Klíčová slova anglicky: Yuletide; a view of generations; nuclear and extended family; annual ritual; rite of passage
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.03.2011
Datum zadání: 10.03.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vánoce náleží k významným výročním svátkům, ale hrají důležitou roli i mezi oslavami rodinného charakteru. Řadí se bezesporu k těm neopominutelným svátkům, které se pravidelně slaví v průběhu kalendářního roku v rámci užší i širší rodiny. V realitě 21 století se jedná (obdobně jako u dalších svátků) o svátky výrazně zkomercionalizované a přehlcené reklamou, která útočí na všechny generace - představitele potencionálních zákazníků, a to v posledních letech již od přelomu září a října. A tak v předvánočním období, které se vzhledem k reklamním akcím stále více prodlužuje, lze nikoliv ojediněle zaslechnout výroky typu - "už aby ty vánoce byly za námi". Nakonec ale naprostá většina podléhá vánoční atmosféře, nakupuje dárky, peče vánoční cukroví, zdobí vánoční stromeček, připravuje štědrovečerní večeři atd.
Bakalářská práce se bude zabývat reflexí pohledu současníků na aktuálně prožívané vánoční svátky počátku 21. století, a to očima dvou generací - generací třicátníků, rodičů malých dětí a generací šedesátníků. Bude sledovat reflexi významu vánoc pro respondenty obou generací osobně i pro jejich rodiny. Základním cílem bude charkterizovat případné generační rozdíly, respektive shody v pohledu na současné vánoční svátky.
Práce bude založena vedle studia odborné literatury na kvalitativním výzkumu realizovaném především technikou polostrukturovaných rozhovorů se dvěma generačními skupinami respondentů. Zohledněno bude při sestavování výzkumného souboru též genderové hledisko.
Seznam odborné literatury
Frolec, V.: Vánoce v české kultuře. Vyšehrad, Praha 2001
Gillis, J. R.: A world of their own making; myth, ritual and the quest for family values. Harvard university press 1997
Večerková, E.: Evropské vánoce v tradicích lidové kultury. Vyšehrad, Praha 2010
Zeman, J.: Hoj ty štědrý večere aneb jak se slavily vánoce ve staré Praze. Akcent, Třebíč 2007
Zíbrt, Č.: Veselé chvíle v životě lidu českého. Vyšehrad, Praha 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK